Welcome to Industrial Support & Traning Services

Təlim

Wire Rope Inspection

Müddəti

 

1 gün
Sertifikat etibarlıdır 2 il
Hədəf kütlə

 

Tel ipin yolxanılmasından, və/və ya təhlükəsiz istifadəsindən cavabdeh olan hər kəs. Bu təlim eyni zamanda tel ip və oxşar vəsaitlər ilə əlaqəli olanlar və ya istifadəçilərinə köməklik edən
Şərtlər Heç bir şərt yoxdur.
Məqsəd Bu təlim iştirakçıları bir sıra tel ipləri üçün tel iplərinin yoxlanılma şərtlərinin anlayışları ilə təmin edir. Qanunvericilik tələbləri və istehsal prosesləri daxil olmaqla bir sıra təməl mövzuları əhatə edən kurs bir sıra tel iplərin yoxlanılması tələbləri və atma meyarı haqqında bir anlayış inkişaf etdirir.
Məzmun Təlim programının sonunda iştirakçıların öyrənəcəkləri:

  • Tel halatlar üçün tətbiq olunan müvafiq qanunvericiliydən xəbərdar olacaqlar;
  • Tel iplərin müfəttişinin rolundan və məsuliyyətlərindən xəbərdar olacaqlar;
  • Bir sıra tel iplərinin dizaynları və onların istehsalat və yoxlanılma prosesslerindən xəbərdar olacaqlar;
  • Tel iplərin terminologiyası, xüsusiyyətləri və icradaki effektlərindən xəbərdar olacaqlar;
  • Tel iplərin xidmət qabiliyyətinin artırılması üçün düzgün idarə edilməsindən və saxlanılmasından xəbərdar olacaqlar;
  • Zəif seçim və tətbiq yolu ilə ipin pisləşməsini necə artırılmasından xəbərdar olacaqlar;
  • Qanunvericiliyə və praktikaya uyğun olaraq tel iplər üçün kriteriyaların yoxlanmasından xəbərdar olacaqlar;
  • Tel iplərin yoxlamasını keçirməyə və onları iş üçün yararlı olub olmadıqlarını təyin etməyə malik olacaqlar;
  • İcazəsiz istifadə etməməməni təmin etmək üçün düzgün atma və karantin prosedurlarına əməl etməyə malik olacaqlar;
  • Atılan tel iplərin avadanlığının müvafiq işçilərə bildirilməsinə dair tələblərdən xəbərdar olacaqlar.
İmtahan İmtahandan keçmək üçün iştirakçılar 75% nəticə göstərməlidir.