Welcome to Industrial Support & Traning Services

Təlim

Müdafiə Sürücülük

Müddəti

 

1 gün
Sertifikat etibarlıdır

 

2 il
Hədəf kütlə

 

Sürücülük vəsiqəsi olan hər işçi.
Şərtlər ·        Sürməyə icazə verilən vasitə növü qeyd edilmiç etibarlı sürücülük vəsiqəsinə sahib olmalı.
Məqsəd ·        Sürücülük zamanı yaranan təhlükələri təyin etmək

·         Mudafiə sürücülük texnikalarını başa düşmək

·        Müdafiə Sürücülük texnikalarından istifadə edərək yarana biləcək hadisə və zədələrin qarşısının alınması.

Məzmun  ·        Təhlükəsiz sürücülük statistikası

·         Müdafiə sürücülük prisinpləri

·         Bütün zonaların qiymətləndir

·         Təhlükəli sürücülüyün nəticələri

·         Təhlükəli şəraitlərdə sürücülük

·         Sürücüklən öncəki təhlükəsizlik yoxlanılmaları

·         Qiymətləndirmə

İmtahan İmtahandan keçmək üçün iştirakçılar 75% nəticə göstərməlidir.