Welcome to Industrial Support & Traning Services

Təlim

Qapalı Sahədən Xilasetmə

Müddəti

 

2 gün
Etibarlıdır

 

2 il
Hədəf kütlə

 

Bu təlim qapalı sahələrə girəcək, orda işləyəcək, gözləmə və yoxlama təmin edəcək hər kəc üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Şərtlər

 

İpdən xilasetmə əməliyyətları

Qapalı yerdən xilasetmə əməliyyatları

Təhlükəli yüklərlə əməliyyatlar

Məqsəd Bu təlim yalnız tətbiq olunan qaydaları deyil, həm də daha geniş bir hava izləmə nəzəriyyəsini və praktiki təlim sessiyasını və eyni zamanda şirkətin prosedurlarına əsaslanan ssenari əsaslı inkişafları da əhatə edir.
Məzmun Təlim kursu əhatə edir:

·         Oriyentasiya

·         Fərdi qoruyucu vasitələr

·         Təhlükəli kimyəvilər

·         Ventilyasiya

·         İzolyasiya

·         Dezaktivasiya

·         Xilasetmə əməliyyatları

·        Təhlükə və cavab məlumatlarının toplanması və təfsiri və qazma

İmtahan İmtahandan keçmək üçün iştirakçılar 75% nəticə göstərməlidir.