Welcome to Industrial Support & Traning Services

Təlim

Geniş miqyaslı SƏTƏM Təlimləri

Müddəti

 

2 gün
Etibarlıdır

 

2 il
Hədəf kütlə

 

Bu təlim SƏTƏM mütəxəssisi vəzifəsində çalışanlar və ya bu sahədə karyera qurmaq istəyən hər kəs üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Məqsəd Bu təlim həm, Əməyin Mühafizəsi qaydalarını, həm Qanunvericilik tələblərini, həm də daha geniş nəzəri və praktiki təlim sessiyasını əhatə edir.
Məzmun Təlim kursu əhatə edir:

·         Əməyin Mühafizəsinin tərkib elementləri və onların istehsalatda tətbiqi

·         Riskin qiymətləndirilməsi, Qəza və hadisələrin araşdırılması

·       Hidrogen sulfid H2S ilə tanışlıq, Yağ və Kimyəvi maddələrin dağılması

·         Qapalı sahədə iş, xilasetmə və Nəfəsalma aparatları

·         Elektrik təhlükəsizliyi, Alışma qabiliyyəti və alovlanma

·         Yanğınsöndürmənin əsasları və Yanğın nəzarətçisi

·         Xilasetmə əməliyyatları

·        İlk Tibbi yardım və s.

İmtahan İmtahandan keçmək üçün iştirakçılar 75% nəticə göstərməlidir.

Leave a Reply