Welcome to Industrial Support & Traning Services

Konsalting

İST Services konsaltinq xidmətləri ətraf mühitin mühafizəsi, əməyin təhlükəsizliyi və gigiyenası, risklərin idarə edilməsi və təhlükəsizlik üzrə yüksək ixtisaslı mütəxəssislər qrupundan ibarətdir.

Bir sıra beynəlxalq təcrübələrin Sağlamlıq, Təhlükəsizlik və Ətraf mühitin tapşırıqlarını edərək sizin iş mühitinizi mümkün qədər təhlükəsiz olmasına çalışırıq, biz təşkilatların işçilərinin qorunması, müştərilərin etibarının təmin edilməsi və işgüzar nüfuzunun artırması üçün effektiv SƏTƏM sistemlərinə malik olmasını təmin edirik