Welcome to Industrial Support & Traning Services

Kalibrləmə və test

Bütün avadanlıqlarınız üçün test, kalibrləmə və sertifikat idarəetməsini təmin edirik. Bizim Sertifikatlaşdırma və Təcrübə üzrə ixtisaslı mütəxəssislər sizin LOLER, Ağır sənayə və Yanğın avadanlıqlarını tamamlayır.